התנערות מאחריות – Disclaimer

התנערות מאחריות

(הנדרשת לאתרים שתומכים בריפוי שלא על פי המודל של כימותרפיה, הקרנות וניתוחים)

מטרות אתר זה הן חינוכיות בלבד. החומר באתר אינו מיועד להחליף אבחון, טיפול ועצה של איש מוסמך ומורשה ממקצוע הרפואה. אתר זה מציע לציבור מידע רפואי ומסביר לציבור על חלופות רפואיות "אלטרנטיביות", אך בשום אופן אל למישהו לחשוב שאתר זה מייצג את "מקצוע הרפואה", וכמובן שאין לראות בו עצה או התוויה רפואית!  כל הבוחר להשתמש, בכל צורה שהיא, במידע שבאתר זה, עושה זאת על אחריותו האישית בלבד! אתר זה, מפעיליו, כותביו ומתרגמיו אינם מקבלים על עצמם כל אחריות לכל שימוש שהוא שנעשה במידע זה!

הצהרות המתייחסות לרפואה אלטרנטיבית ולריפוי של מחלות, לא נבדקו ולא אושרו על ידי משרד הבריאות ו/או על ידי FDA או גורמים ממשלתיים דומים.

בנוסף, נא שימו לב כי אתר זה מביא חומרים מתורגמים ממקור המתעדכן תכופות, יתכן, על כן, כי חלק מהמידע באתר זה כמו גם באתר המקור, יהיה מידע פחות עדכני מהרצוי. כותבי האתר ומתרגמיו אינם ערבים לרמת העדכניות של החומרים ביחס למקור, ובכלל.

למידע נוסף קראו על מטרות אתר זה 

למידע מורחב על הסיבות בגללן נדרשת התנערות גורפת זו מאחריות, כמו גם על מטרותיו והגדרותיו של אתר CancerTutor למושג "ריפוי" ולמושגים נוספים ברפואה האלטרנטיבית, השונים מן המושגים המקובלים ברפואה הקונבנציונאלית, רצוי להמשיך ולקרוא את המידע כאן [אנגלית]

סגור לתגובות.